Konference

Veškeré prostory jsou klimatizovány a pokryty Wi-Fi signálem.

Využijte interaktivní tabulku kapacit a rozměrů, díky které si můžete sami vytvořit uspořádání a technické vybavení konference.

Centrum je spojeno foyery a chodbami ideálními pro konání doprovodných prezentací, registrací a prezencí s možností umístění přídavných LCD obrazovek pro Vaše potřeby. Hotel disponuje dostatečným počtem míst v restauracích pro obědy a večeře úměrně k počtu míst v Kongresovém centru.

Hotel se specializuje i na organizování velkých konferencí až do 4 000 lidí včetně ubytování, stravování a společenského programu. Podrobnější informace na obchodním oddělení.

Technické vybavení:

  • zapůjčení, instalace a odborná obsluha FullHD projekční a zobrazovací techniky s možností multimediálních konferencí či propojení obrazu do více konferenčních prostor v reálném čase
  • profesionální ozvučení místností a zapůjčení sekundární ozvučovací techniky s možností ozvučení i celého Kongresového centra a restaurací z jednoho místa
  • zřízení a obsluha simultánního tlumočení i pro více jazykové kanálů zároveň
  • zapůjčení, instalace a obsluha videokonferenčních zařízení kompatibilních s výchozím zařízením v rámci celého světa
  • možnost profesionálního zvukového a kamerového záznamu vašeho eventu či konference na digitální či virtuální média včetně obsluhy
  • další technické vybavení na základě požadavků a služby odborníků kongresového centra